Jdi na obsah Jdi na menu
 


Knihy v přípravě

 Nové knihy rozepsané:

Šumící lípy Čech 

Českorybenské pohádky

Příhody krajánka Torničky

Nebíčko II

Nová kniha před tiskem

 

 

Když duše mluví

 

 

    

 

 

             donik.jpg

 

 

         Sládková Zdeňka

 

 

 ukázka:

Předmluva

Bohémové, lidé země České, lidé ze země Bohemia. Lidé, kteří tu stáli v této zemi jako první věštci. Ano, první prameny lidí jako jsou věštci, bylinkáři jsou ze země České. Nemluvím o Africe, i když v Africe tam to vše začalo. Odtamtud pochází všechen život. Pokud se ponoříme do hlubin vědění a začneme čerpat z paměťových polí, poznáme, že pod námi jsou informace. Jsou nám po tisíciletí předávány ve formě snů, vody, ale i předzvěstí a věštění. Každý si informace neseme sebou.

Dnešní moderní člověk, i když je modernizací nepoužívá, však cítí jejich sílu a pořád prahne po minulosti. Celému koloběhu informací vládne Slunce a Měsíc. A nejenom oni, ale i celý vesmír. Pod něj spadáme my všichni. Pokud si uvědomíme, že existuje vesmír, uvědomíme si, že existuje živá Země. A to je velmi důležité, protože Země k nám mluví, dává nám, ale i bere. Víte, že již označován primitivní pračlověk naslouchal Zemi a přírodě, vnímal vesmír a znal jeho zákony. Ctil přírodu a rozmlouval s předky. Ptám se: můžeme mu ještě dnes říkat primitivní? Neměli bychom svůj názor přehodnotit? Dle mě jen moudrý člověk umí naslouchat a řídit se přírodou, naslouchat a věřit svým předkům. Jen moudrý člověk si uloví to, co sní. Neničí a nezabíjí, pokud nemusí. V dnešní době neustále hledáme odpovědi na různé otázky. Co když, ale stojíme na prahu všech odpovědí, jen je nevnímáme. Pokud se zaposloucháme do krajiny, cítíme, jak k nám mluví. Pračlověk nepotřeboval kalendář, stačilo mu sledovat krajinu, sledovat zvěř v ní. Jak je to možné, že civilizovaný člověk neumí přežít v divočině pár dní bez moderního vybavení a potravin a pračlověk v ní přežil staletí. Pračlověk naslouchal duším předků a věděl, co má dělat. Radili mu v jeho cestě, vyvolával božstva, když potřeboval vodu, nebo radu. Pračlověk chodil na místa, která byla něčím výjimečná. My bychom dnes řekli, že jsou to geopatogenní místa a najdeme je jen pomocí přístrojů. Ale proč používáme přístroje, když jsou mezi námi vyvolení lidé, co mají schopnosti jako pra-člověk. Vysvětlení je lehké. Jsme pohodlní, přestáváme používat své smysly a mozek a pověřujeme tím přístroje. My jsme tím pádem o své schopnosti přišli. Existují výjimky a těch si važme.

V minulosti, se lidé uměli ponořit a číst z paměťových polí. To znamená ponořit se do meditace, kdy se mysl a tělo uvolní a dostává se do takzvaného změněného stavu vědomí. V tomto stavu člověk dokáže komunikovat s podsvětím, tzn. paměťovým polem a předky.Vše je kruh a vše se opět jednou vrátí.

Předci a škodlivci

Hledáme, kopeme a z prachu kostí čteme minulost. Možná je to důležité, ale poznání minulosti je v nás. V každém z nás je kousek minulosti, naše duše ví, více než si myslíme.

Člověka od pradávna ovlivňuje Slunce a Měsíc. Jsou tu, aby nás dobíjeli a uzdravovali, stejně tak, aby naši Zemi drželi pohromadě. Ale stejnou účinností umí i zabíjet. Naši předci měli jednu velkou výhodu. Naslouchali krajině. Magie krajiny je totiž životně důležitá. Nacházíme se v 21.století a jsme generace lidí, někdo by řekl nejvyspělejší. Já říkám nejhloupější.

Dnešním lidem, by se mělo říkat „škodlivci“! Pokud se zastavíte a zaposloucháte, zjistíte, že krajina žije, je živá. My se s ní však neumíme domluvit. Kam se vytratilo kouzlo našich předků, kam zmizela jejich komunikace, kterou bezpečně ovládali. Měli bychom začít pátrat v sobě. Naše geny nesou jejich moudrost, kterou jsme však hluboko zastrčily do svého nitra a zavřeli pořádné dveře. Škodlivci zjistily, že přehlížet jisté důležité věci je lepší. Nemusí je řešit. Našli jsme si lehkou cestu, která je však cestou do neznáma co nevede nikam. Naši předci využívali dary přírody, děkovali za ně. Škodlivci si je berou, neděkujou, ale přímo škodí, protože si neberou pro svou nezbytnou potřebu, oni bohatnou na Zemi, která má jen omezené prostředky.

Náš předek poznal z vůně lesa, či krajiny, jaké bude počasí. Měl tedy plně zachovaný instinkt čichu. Náš předek podle ptáků poznal jaký je měsíc a kdy přijde zima. Ale i ostatní zvířata mu dávala na vědomí, co se očekává. My dnes, nebo většina nás nezná nic. Mnozí se dokonce bojí zvířat, jako je kachna či slepice. Dnešní moderní člověk, zadupal všechnu moudrost našich předků. Nemáme víru. Neznamená to být křesťan zapálený až po uši. Znamená to mít víru v sebe, věřit, že život může být lepší a že zde existují cesty a ty nás dovedou bezpečně k odpovědím. Pokud Škodlivci mají problém, řeší ho většinou chemií. Vezmou si prášek na deprese a je po problému. Ale není to pravda. Problém se jen malinko ztratil, aby za nějakou chvíli vyplul a měl ještě něco navíc. Naši předci, o problému mluvily. Sešla se rodina a mluvilo se jak problém vyřešit. A když nenašli cestu, zvednul se ten, co měl k duchovnu nejblíže a šel se někde do samoty v ústraní radit s předky. Mnozí si myslí, že šlo o vyvolávání duchů. Nešlo. Na všechny otázky, máme odpovědi v sobě.

Někdo tomu říká morfické pole, někdo paměťové, astrální já se jdu prostě naladit na předky, vnitřní kroniku akášu. Stačí meditační cvičení, kdy se pomocí dechu ponoříme hluboko do svého nitra a takřka na hranici spánku, já říkám, že je to vlna „klimbnutího“ znalci to znají na vlnách Théta, či Delta. Tak přesně v těchto meditačních vlnách, najdete své odpovědi. A to na každou otázku. Tyto vlny v sobě uchovávají všechny informace, od doby, kdy začala dýchat Země. Pokud se ponoříme hlouběji, zjistíme, že kromě Země, existuje mnoho dimenzí, které naše duše zná. Je to takový vědecký důkaz, který se již pomalu otevírá lidem a sděluje se jim opatrně pravda. Jde to však hlemýždím tempem. Vraťme se však opět k předkům. Předci věděli vše o geomagnetických vlnách, jak pozitivních, tak negativních.

Zadejte si sami otázku. Jsme my ti nejchytřejší? Naše civilizace staví domy, kde je to pro ně obchodně nejvýhodnější. Kde z toho získají více financí. Nezajímá je, že v místě je nejúrodnější půda. Ta co kdysi naše předky uživila a zasytila. Některé domy, po pár letech postavené praskají a o statice vůbec nemluvím. Novostavby na odpis! Ano, špatný výběr geomagnetického podloží. Víte, že dnes existují byty smrti! Domy, kde se dějí věci, o kterých lidé raději nemluví, aby nevypadali jako blázni. Dnešní člověk, „škodlivec“, je v podstatě hluchý a slepý. Mnozí z nás ztratili schopnosti, které jsme zdědili po svých předcích. Ale začínají se probouzet mnozí z vás, který v sobě jisté schopnosti objevují. Nesmějme se tedy našim předkům, jejich moudrost byla záviděníhodná.

Pravěk: objevujeme dřevo a přírodní materiály

Člověk moderní: ctíme plasty, modernismus a chemické výrobky

Člověk moudrý: vracíme se dřevu a přírodním materiálůmŠamani z české kotliny

Nedávno jsem četla článek, kdy lidé navštěvují s úspěchy šamani v buších. Neříkám, že je to špatné, pokud narazíme na šamana, který je opravdu šamanem a ne člověkem, který zjistil, že šamanství a Evropan, na tom se dá vydělat. A právě mnozí šamani v buších neví, že základem je dostat se do změněného stavu vědomí.

A jsme opět u morfických, či paměťových polí, nebo astrálního světa. Dle mě velké procento lidí. Těch, kteří meditují, se dokážou bez problémů dostat do změněného stavu vědomí. Vln Théta a Delta. Naše buňky v sobě nesou genetické informace, ale také informace, pomocí kterých můžeme číst v sobě, jako v knize. Zkuste někdy poprosit své buňky o nějakou informaci a vysílejte jim lásku. Poproste je, ať vás uzdraví. Uvidíte, že pokud budete sledovat nejbližší hodiny sebe a své okolí, že pokud zpráva nepřijde hned, přijde vzápětí v pár hodinách. Naši předci, měli své šamany v každém větší vesnici. Radili se s nimi, jak před lovem, či při zemědělských pracích, ale i při různých důležitých věcech. Své šamani, měli i králové. Později se jim říkalo věštci, hvězdopravci, babky kořenářky a dnes to jsou léčitelé, věštkyně. Jen hrstka z nich se však umí napojit na paměťové pole. A ti kteří to dokážou, pomáhají.

Naše Česká zem, má mnoho výborných šamanů. Někteři to o sobě vědí, někteří ne. Jsou to duše, které jsou otevřeny astrálnímu světu, paměťových polí. Dokážou z nich číst a vědí, že „škodlivec“ je druh, určený k vyhynutí. Vyplatilo by se respektovat jejich názory a poslouchat jejich řeč. Protože stejně tak, když prapředek nerespektoval šamana a vybil si všechnu zvěř. Zemřel on a i celý rod, hladem. Každý má v sobě kousek šamana. Jen neví, jak mu ty dveře otevřít. A jsou lidé, kteří by šamana neposlouchali, ani kdyby věděli, že je to pravda. Jsou totiž o svém názoru přesvědčený. Říkáme jim „škodlivci“. Ty, kteří chodí po Zemi a škodí ji, sobě i těm našim budoucím. Právě ty nechtějí nic slyšet, ani vidět.

Šamani v české kotlině vždy byli a budou. Najdeme je všude. Někteří pracují jako lékaři, rybáři, či psychologové, ale jsou mezi nimi i obyčejní lidé. Jen malá hrstka z nich to ví a používá. Poznáte je, že se vždy něčím odlišují. Mají své zájmy a své vize, ale dovedou naslouchat tak vnímavě a pozorně. Někdy bych jim i říkala sběrači informací. Čiší z nich moudrost a duchovno.

Mnozí z nás z České kotliny nevědí. Že první šamani, léčitelé,veštci a vědmy se zrodily právě tu. První místo, kde pobýval šaman, je právě u nás a je doložený historií. Chata šamana, stávala před 30 tisíci lety na území České republiky. Toto období se píše i jako doba mamutů. Již tehdy lidé věděli, že každý člověk má své totemové zvíře. A když se zamyslíte nad svými sny, pak třeba z jejich útržků se vám vybaví, nějaké zvíře, či pták, který vás ve snu doprovází. Někdo má totemových zvířat i více. A pokud nevíte, jaké je vaše totemové zvíře. Stačí chvíli trénovat meditaci a brzy zjistíte, jak zvíře vás doprovází. Totemové zvíře, vás vždy chrání. Vy jste jeho součástí a on vaší. Jeho oči, jsou vaše a vaše jeho. Jste propojeni a může to být váš ochranitel i rádce. Když si vzpomenete na předky, zjistíte, že byli rody, tlupy, které uctívali medvěda, havrana či jiné zvíře. Toto zvíře bylo totemové zvíře náčelníka, či šamana.

Práce šamana, nebyla jen léčit, radit, pozorovat krajinu a zvířata, ale i odvádět duše. A právě dnešní doba je tak strašně zablokovaná dušemi, které nejsou odvedeny do světla a které tu přebývají a čerpají lidem energii. Odvádět duše měl hlavně šaman. To byla jeho práce. V době moderního člověka takřka vymizela, říkám takřka, protože zde existují lidé. Kteří duše odvádí. Napočítáte je na dvou rukách. A to je velká škoda. Jsou tu duše z tragických nehod, havárií, neštěstí, mordů a ty všechny tu přebývají a trpí. Neumí najít cestu do světla. Aspoň většina z nich. Šaman duši uměl odvést a pokud se bránila, hovořil s ní, ve svým vědomí. Duše měli místo, kam mohli jít, pokud chtěli zůstat na Zemi. Proto v lesní krajině vznikali háje a hájky. Naši houbaři, by mohli vyprávět, co se jim kolikrát přihodilo divného, když procházeli přes háj. Je to proto, že nevíme, že háje byli zapovězené. Bylo to místo duší a nesmělo se tam chodit. Když procházíte hájem, můžete si sebou i nějakou tu duši odnést. A věřte, že vám bude způsobovat změny v životě. Mnozí, s kterými se setkávám, mají na sobě přilepené duše. Neví, proč mají problémy, bolesti zad apod., možná by si sami měli položit prosbu a říci, aby duše odešla do světla. Háje mají i domorodé kmeny a vůbec indiáni, a rody co žijí v buších a pralesích. Jsou to místa, kam se nosí i mrtví. A kam se jinak nesmí vstoupit, jen v období obřadu. Místa, kde mohou být démoni. Ale i ty co se dokážou přilepit na vaši duši a tělo. Dnešní moderní člověk, neuznává přítomnost duší. Ještě si znova položte otázku.

Je moderní člověk ten nejmoudřejší?Bohémia

Musíme si položit otázku, co se děje když se nějaký druh zvířete přemnoží. Obyčejně ho eliminují lidé. Někdy příroda, když nezasáhne člověk. Co se však stane, když se přemnoží lidé. Máme tu stejný případ jako u zvířete. Lidé, eliminují lidé. A co nezvládnou lidé, eliminuje příroda.

Před 5000 lety př.n.l. přišli do země České, země Bohémia nový osadníci. Přináší krevní skupinu A, z pastevců, kteří osídlují nové místa, jsou zemědělci. Lidé odjinud, jak jim přezdívali. Lidé ze země Bohémia, do té doby žili divoce. Lovily, sbírali, ale tyto lidé, jim změnily své okolí. Lidé odjinud začaly vypalovat lesy a zůrodňovat půdu. Byli to zemědělci. Již tehdy, byli pro nás a lesy, lidé země Bohémia/přezdívané Bójové/ důležité. Bójové nemuseli pracovat na polích, vypalovat lesy, okolí a les je uživily. Les byl pro nás i něčím, co nás ochraňovalo. Byl protkán hájky, kde sídlili duše a démoni. Jenže lidé odjinud, rozvířili démony a začal boj s přírodními živly. Lidé odjinud neuměli šamanské rituály a museli spojit síly s námi. Díky našim šamanům, přežily. Naši šamani, je naučily stavět okolo sebe hradby, opevnění a používat tvarových zářičů. V této době se hojně využívají geologické proudy země. Staví se na nich ochranné valy, ale i menhiry. Mnoho lidí si myslí, že pověsti o démonech existují jen u většinou schizofrenních lidí. Tyto lidi však vidí hlouběji než kdokoliv jiný, ale jejich slabostí je, že se neumí bránit. Mají v sobě strach a strach ovládá jejich duši. Tyto lidé mají schopnosti o jakých, se mnohým ani nezdálo. V dnešní době, kdy věda dala důkazy o paralelních světech, o duších, které tu s námi žijí, je důležité vědět, že každý se může potkat s útokem démona.

Tvarové zářiče, menhiry, kameny pokud jsou umístěny na správné místo, které obyčejně vybírá šaman. Dají lidem plnou ochranu. Mnohým z nás a potomkům šamanů, zůstal zvyk vláčet si domů z dovolené kámen. Stejně tak naši předci, umisťovali na menhiry kameny z jiné oblasti. Nikdy se nepoužíval kámen ze stejné lokality, vždy bylo lepší pro vodivost, aby byl odjinud. I malý kámen, umístěný do dobrého místa, může výrazněji pomoci s odblokováním negativní zóny. V této době se začíná i hojně používat keltská spirála.

Nosí ji ženy jako náušnice, ale zdobí i krky lovců a zemědělců. V této době zde v zemi Bohémia máme největší svatyni na zemi. Nachází se poblíž obce Makotřasy. Když pojedete ze Slaného do Prahy. Pokud pojedete po dálnici, budete přímo projíždět svatyní neolitických zemědělců. Naši komunističtí páni, kteří neuměli ctít památku, na ní postavily dálnici. Tato svatyně je jedna z největších a je to čtverec o straně dlouhé 300metrů a uzavírá plochu 25 hektarů(25000m). Tato svatyně byla obehnána příkopem a kolovou ohradou. Měla astronomicky orientované brány.

Vědci potvrdily, že je starší než egyptské pyramidy a proslulý Stonehenge. A uzavírá megalitickou linií severozápadních Čech a Pražské kotliny. V této době lidé objevují sílu Měsíce a podle Měsíce, se řídí. Nejenže díky Měsíci umí správně zasít, ale umí i správně pokácet dřevo.

Díky tomu vznikají observatoře, astrologické zápisy a svatyně mají svůj účel, být situováni, aby se z nich dali pozorovat hvězdy. V tomto období u nás vzniká astrologie a astronomie. Vznikají stále častěji kruhové rondely- svatyně. Mají čtyři východy a nejmenší průměr je osm metrů. Největší dosahuje několik set metrů. Vědci zjistily, že v období rondel, zemi zasáhlo sto let sucha. Rondely jsou však třetí generací lidí opouštěny, většinou se na nich budují kostely a chrámy. Dodnes jejich funkce nebyla nikdy upřesněna. Jen víme, že jsme je v země Bohémia měli jako první. Škoda jen, že si neumíme vážit našeho bohatství. Dejme si příklad v Anglii, kdy je jejich Stonehenge opěvován.

Krevní se vytváří skupina O, protože lidí přibývá a krev si žádá ozdravění. Ale lovci jsou a zůstávají jediný, kteří umí naslouchat hlasu krajiny..............

kniha brzy v prodeji, výtěžek jde opět na neziskovou organizaci